tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a short, barely audible or "pop" fart that, despite its lack of sonic characteristics makes an acrid, lingering smell.
"Whoa, sorry about the putzel."
viết bởi CC 29 Tháng tư, 2002