tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the german word for "cleaning lady" or "cleaner"
my putzfrau came today so my room is all tidy
viết bởi whotheFUKtookmyname 17 Tháng năm, 2012