tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a Shmutz; a doofus; a very slow person, low I.Q.
"You're a putzwaller." "He's such a putzwaller."
viết bởi Daniel Brim 10 Tháng mười hai, 2007

Words related to putzwaller

doofus dork idiot shmutz slow