tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the cree word for fart; the word although literally translates to "speak from within".
"haha, starr jus pwekito"
viết bởi mattew j. 20 Tháng mười hai, 2008