tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To be pwned; to have pwnage placed upon you.
I pwnz0red j00 today!!!
viết bởi Fred 25 Tháng ba, 2003