tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
pyometra: an accumulation of pus in the uterine cavity of an animal
pyometra:
Infection in uterine cavity of animals.
viết bởi meat cooker 11 Tháng ba, 2014