tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A genetic mutation that causes the penis to grow gradually larger the closer it gets to the balls.
I fucked this guy last night, it hurt, he had a pyramid dick!
viết bởi Thepyramiddicksucker101 24 Tháng mười, 2013