1)Noun: An unfortunate character who is unable to stop killing people in embarrasing ways. 2)Adjective: To kill someone in an embarrasing way.
1)Pity that guy is Pyre.2)I am going to pyre you.
viết bởi Beetle 23 Tháng mười, 2003
Top Definition
a large pile of wood for burning corpse.
viết bởi dana 09 Tháng một, 2003
A creature of incredible mystical power, born of both light and darkness. Commonly manifested as a male with white hair and a malevolent demeanor.
Pyre sees all. In fire and terror, he cometh.
#pyre #fire #mystic #power #light #darkness
viết bởi DigitalGhost 11 Tháng ba, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×