tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
noun, a gang, a group of hoodlums, homies
"Representing Valley High Pyru"
Members of Valley High Pyru were apprehended today in a drive-by shooting.
viết bởi Sam representing 916 05 Tháng hai, 2007