tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
qdc
Queens drive crips; a hood in Toronto also known as church to chuch; the road names of the 'boarder line' of this hood
Im from qdc nigga
viết bởi Britneyy 02 Tháng mười một, 2013