tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
a quadruple shot of the spirit, vodka...only really ever drunk by people wishing to get drunk.Quickly.
"i'll have a quad vod and red bull, my good man"
viết bởi Joaani 10 Tháng tám, 2006