tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Quarter in a Boston accent.
aftah pahking cah: "Gimme a quadah foh tha metah."
viết bởi dah bahstonian 20 Tháng một, 2009