tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Mad suss. Man Hoe but gets no girlz. Homo thug.
you Quadri ass nigga, chill
viết bởi REALlA 11 Tháng tám, 2006