tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
The very worst of suckiness. Four times worse than suck!
Oh, man, he so quadrisucks!
viết bởi dudarling 29 Tháng năm, 2006