Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
2.
a worthian with the ability to be awfull in all 4 sections
thatguy: Damn, I'm a real quadrisucker!
viết bởi LoTekk 26 Tháng ba, 2008
1 1
 
1.
A worthian with the ability to be awful in all four sections.
ThatGuy: Damn, now that I totally failed at that multimedia contest I'm a real quadrisucker!
viết bởi LoTekk 26 Tháng ba, 2008
1 0