Top Definition
1.verb: to ponder or think about
2.noun: something that makes one puzzled or confused
3.adj.: something that is confusing
1.Dude i'm hella querfining about how the world came about.
2.That question on the test was a querfin.
3.What she said is querfin.
#querfin #ponder #puzzling #thinking #confusing
viết bởi Michelle Perez 29 Tháng ba, 2008
4 Words related to querfin
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×