Top Definition
1.verb: to ponder or think about
2.noun: something that makes one puzzled or confused
3.adj.: something that is confusing
1.Dude i'm hella querfining about how the world came about.
2.That question on the test was a querfin.
3.What she said is querfin.
viết bởi Michelle Perez 29 Tháng ba, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×