tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
dangerous by-product of a quantum singularity
Adjust the rotational velocity or you'll steer us right into that quesm!
viết bởi Asmodeus 19 Tháng chín, 2003