Top Definition
A fart which sounds as if the inflection raises toward it's end, exactly as you would do with your voice when asking a question.
Barry punctuated his statement with a tiny question fart.
viết bởi Buzztell 20 Tháng năm, 2007
A fart which sounds as if the inflection raises toward it's end, exactly as you would do with your voice when asking a question.
Oh gross Barry that was a question fart.
viết bởi Buzztell 20 Tháng năm, 2007
When you fart but ask a question to cover up the noise of said fart
Guy 1: do you smell that?
Guy 2: yeah Gary totally just used a question fart
viết bởi April Boulevard 07 Tháng chín, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×