tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
has fallen asleep/passed out on keyboard, please send help
viết bởi meesterbandleader 15 Tháng mười, 2003