tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Someone who when bored, types random letters on his keyboard.
John was being a qwerty-boy and started typing atoricurtjickayoutiiryeenc
viết bởi Bee-Kay Conuhsheegeh 22 Tháng một, 2007