tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
gamer slang, means running and gunning
I don't have a plan, so let's r and g
viết bởi havokz3 16 Tháng năm, 2007

Words related to r and g

gamer gow gun run slang