tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
8.
An uber leet person.
"Wow, superman is almost as powerful as Racer!"
viết bởi Racer 17 Tháng ba, 2004