tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A group of nasty people. Could be a group of girls, guys, or both.
I saw an awful rachet set in the club last night.
viết bởi pac903man 18 Tháng mười một, 2013