tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Have rachmanis on a man who is suffering even if he is your enemy.
viết bởi Onlinescoop 02 Tháng mười hai, 2013