tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Describes pretty much almost every republican person, e.g 99.9999% of the Southern American population
That guy who hunts, he's a racist pig
viết bởi theindianmc 08 Tháng hai, 2014