tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A combination of rad and tubular.
A very 80's slang term.
Wow dude, that was totally radular!
viết bởi pennylane 02 Tháng tư, 2005

Words related to radular

rad tubular cool dweeb dweebular