Top Definition
a woman whose boots get soaked and turned squishy and sloshy during a rainy day. She is said to be klutzy and short. Rain fairies usually whine about how their shoes got wet from the rain yet they still love the rainy weather. Rain fairies might also whine about their difunctional umbrellas.
Rain fairy: "Ugh! My shoes are wet from the rain.~ Why did i choose to wear these shoes!"
Unknown Speaker: "You rain fairy."
#whine #rain #short #umbrella disfunction #wet
viết bởi The Half-Eaten Cookie 04 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×