tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a kid writing this so yea.....
I am writing this and i am raje
viết bởi some kid named somthing 10 Tháng một, 2008