tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
the act of driving a subaru like travis pastrana and dave mirra
i am the most awesome rallycrosser ever i even surpassed travis pastrana
viết bởi bigmike12006 09 Tháng tư, 2010