tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Meaning that what was just said was random
I rate that random/10
viết bởi Henry 10 Tháng tư, 2005