tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
imaginary world, run by randomaniac, and his followers, who populate it
once upon a time in randomania...
viết bởi amski 02 Tháng bảy, 2004