tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Company name for an online speed dating website.
Jim met his girlfriend while speed dating on randomate.com
viết bởi ReggieStyles 11 Tháng tư, 2008
 
2.
To randomly change.
The Registration on the business card randomates.
viết bởi Joel Brown 25 Tháng năm, 2004