tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
spanish name for a lowrider or a old ass fixed up car...preferably Chevy
"Mira, look at my new ranfla"
viết bởi latindoggg 24 Tháng bảy, 2003
 
2.
Mexican slang for car/truck
Gabriel: "Vamos en mi ranfla en caliente"
viết bởi IsaacHendery 14 Tháng mười một, 2013