Top Definition
something horrible, discusting, sick.
Guy1: I smell my socks.
Guy2: Arhh mate thats rank.
viết bởi ~*OnEiLlChIC*~ 01 Tháng năm, 2004
Something/someone poor, gross, ugly, "ew".
The blanket on Roseanne's couch is rank.

Dallas
viết bởi Chum, JSA and Bessie (Not Rank) 21 Tháng năm, 2005
something which is 'rank' is disgusting - for example it may be used with reference to food or smells or mental images.
'aw, man, that's rank'
viết bởi coffeeblonde 22 Tháng mười một, 2004
something that smells horribly bad, or disgusting
farts are rank
viết bởi stella 13 Tháng hai, 2004
to make fun of; to diss someone for no particular reason
oh, you got ranked on.
viết bởi Ian 28 Tháng hai, 2004
something completely nasty, dirty or gross
Bob: "dude do you smell that? i think its comin from the cafeteria"

Rob: "oh man that shit smells rank"
viết bởi Mint1 18 Tháng mười một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×