tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a genre of music mixing electronic and rap.
Damn son, TUbEStAR is the world's best rapatronic band!
viết bởi el nycko 14 Tháng ba, 2010