tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person who will completely pwn anyone or anything in there path.
Aric is a rapeshow
viết bởi PRiNCEOfPERSiA1113 11 Tháng tư, 2011