tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When hardcore singers use the voice that makes them sound like Raptors
This band is so Raptor-core
viết bởi Eric Koffsky 11 Tháng ba, 2005