tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a spackered word created by Matt
matt: rasgey
chris: rofle!
viết bởi Fucker of Wabbamelons 03 Tháng ba, 2004