tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A bigity bitch with a hot mom.
Ryan Ghaida is a RASHANDOO because hes a bigity bitch and three quarters.
viết bởi Frankie Castoro 19 Tháng mười một, 2007

Words related to rashandoo

arab billy duhhhhh bitch crazy fucker mother