tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Someone who is very quick to act or hasty.
Stop being such a rashappotamus. You're such a rashappotamus.
viết bởi Ericaloljk2718 22 Tháng hai, 2011