tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A craaaaaaaazy ass holiday where all the crazyass crazyass's get high as a mufucka. word.
Yo. Today's Januuuuuuuu Twenty-Two. Dat's Rashashana. Let's get highhhhhhh. word.
viết bởi ayofoyayo 22 Tháng một, 2007