tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Cockney rhyming slang for fart, long abbreviated to blow a raspberry, few realise the origin.
Blimey Arfur, did you 'ear that raspberry tart the 'orse just blew orff?
viết bởi David from Kingsbury 14 Tháng mười, 2005