Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
adj. Wretched
n. Wretched thing
Chelly is a rat chew.
Chelly has rat chew ankles.
viết bởi truth teller 01 Tháng một, 2004
3 6