tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a womans sanitary napkin
Honey--when you go to the store--can you pick me up a box of rat hammocks?

Uh..what???
viết bởi amadeus 07 Tháng tư, 2005