tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
ol skank ass girl, trick hoe
look at that ol rat whore
viết bởi KenDog615 21 Tháng một, 2008