tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
skinny ratty dirty person or animal
ratbolt anorexic greyhound, girl or crackheads/druggies
viết bởi man babs 30 Tháng bảy, 2011