tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
a big ass
dude, that chicks got a ratchet doe!
viết bởi clutchbrahs 28 Tháng bảy, 2010