tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Nasty ass bathroom at a gas station with cum stains on the wall and unflushed shit
Thats a ratchet gas station bathroom
viết bởi mooneyboy 02 Tháng tám, 2014