tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Ravens ratchet ass hoe ass!!
whoa. She so ratchet she's like a ratchet raven.
viết bởi cmurderxx1989 09 Tháng mười một, 2013