tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a niggerized term for "wretched mess"
That bitch be a ratchetmess.
viết bởi dick slippy 27 Tháng mười, 2013